Beidzoties studiju gadam, apkopojām spilgtas domas un interesantākos studentu pētnieciskos darbus. Tās būs spilgtas, mazliet provokatīvas, cerību un ambīciju pilnas sarunas par pirmajiem soļiem pētniecībā un akadēmiskajā dzīvē.

Vada: Kaspars Eglītis, Anete Enikova.