Kas ir laba māksla vai mūzika? Kas ir slikta? Par patikšanas - labuma un sliktuma  psiholoģiju no vienas puses, un mākslas darba īpašībām no otras, būs diskusija. Par to, vai slikts var iepatikties? Vai pastāv objektīvi labais?

Vada: Ivars Austers.

Viesi: Lauris Ābele, Rasa Jansone un Aiga Dzalbe.