Toms Pāvils studē Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes bakalaura studiju programmas "Kultūras un sociālā antropoloģija" 3. kursā, un ir viens no 2018. /2019.m.g. Latvijas Universitātes fonda stipendiātiem.
Viņa hobijs un arī bakalaura darba tēma ir lielā mērā saistīta ar etniskās identitātes pētījumiem latviešu kopienā Brazīlijā. Toms, pateicties LU Fonda atbalstam, pats arī devās uz Brazīliju, kur izprašņāja tur dzīvojošos latviešus, lai informāciju apkopotu vērienīgā bakalaura darbā.
Toms viesosies Studentu pieturā, lai pārrunātu Brazīlijā pieredzēto, pastāstītu par būtiskākajiem atklājumiem un lietām, kas viņu pārsteidza, kā arī par to, kādi ir viņa turpmākie plāni šajā pētniecības lauciņā!

Toma Pāvila vizītkarte

Toms Pāvils par to, kā pētīs latvietības saglabāšanos Brazīlijā