Jaunā gada otro raidījumu veltīsim kultūras virziena studentiem, kuri dažādās augstskolās apgūst prasmes, lai attīstītu, pētītu, sargātu un veidotu kultūrvidi mums apkārt.

Iesākumā ciemosies Andrejs Mežinskis un Dārta Bērziņa, kuri studē pavisam jaunā un nozīmīgā bakalaura programmā “Kultūrvides mantojuma izpēte un aizsardzība”, to īsteno Latvijas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju. Studijās tiek apvienotas dabaszinātnes un humanitārās zinātnes, radot spēcīgus pamatus kultūrvides mantojuma saglabāšanai, atjaunošanai un attīstībai. Papildu informāciju meklē: https://www.lu.lv/studijas/fakultates/geografijas-un-zemes-zinatnu-fakultate/bakalaura-limena-studijas/kulturvides-mantojums/

Savukārt, par vides mākslu un studentu dzīves aizkulisēm Latvijas Mākslas akadēmijā pastāstīs Elvita Vilcāne, vides mākslas 1. kursa studente. Uzzināsim, ar ko nodarbojas vides mākslinieki un kā līdz tādai profesijai nonākt; vairāk par studiju programmu lasi: https://www.lma.lv/studijas/studiju-nozares/vides-maksla#bakalaurs

Raidījuma noslēgumā studijā esam aicinājušas Rīgas Tehniskās universitātes 3. kursa arhitektūras studentu Paulu Eduardu Silinieku. Viņš iepazīstinās ar arhitektūras studijām, izaicinājumiem, ar kuriem saskaras mācībās, un to, kā apvienot skaisto ar praktisko. Studiju programmas “Arhitektūra” mājaslapa.

Raidījumu vada Elīna Krēmere, Alise Zālīte un Elizabete Dzalbe.

Lai radošs un zināšanām bagāts gads kopā ar radio NABA!