Vēla rudens pirmie vēji ir ir iepūtuši un vakari satumst krietni ātrāk - tas nozīmē vien to, ka ir laiks ieritināties segā un ar siltas tējas krūzi klausīties iknedēļas raidījumu "Studentu Pietura"!

Šodien mūsu raidījuma viļņos dzirdēsim sarunu ar rakstnieci Lauru Vilku par Nacionālo romānu rakstīšanas mēnesi (National Novel Writing Month " NaNoWriMo"), kas sācies jau pilnā sparā. Latvijā to pavada virkne pasākumu un iespēju ne tikai rakstīt, bet arī tīkloties! Vairāk informācijas (angliski).
Par pasākumiem Latvijā - facebook.com/NaNoWriMoLatvia

Raidījuma otro pusi veltīsim Latvijas Universitātes absolventu klubam - ciemos sabiedrisko attiecību speciāliste un mūsu "Studentu Pieturas" kolēģe Aleksandra Moskaļenko.
Kas ir šis absolventu klubs, vai tur drīkst darboties tikai tie, kuri pabeiguši studijas, ko tā biedri ikdienā dara?
Par absolventu klubu - ak.lu.lv.