Lībiešu institūts ir pirmā zinātniskā iestāde Latvijā un arī pasaulē, kuras darbības centrā būs mūsdienīga un vispusīga Latvijas otrās pamattautas un viena no mūsdienu latviešu valodas un kultūras pirmelementiem – lībiešu – un viņu mantojuma pētniecība. Teju tikko, 21. septembrī, institūts ir atklāts un tajā jau tiek īstenoti pētījumi par šo, Latvijai tik ļoti nozīmīgo, kultūras daļu. Runāsim par lībiešiem Latvijā,  veiktajiem pētījumiem un to tālāko attīstību. Uzzināsim daudz jauna par lībiešu kultūru un pārrunāsim citas aktualitātes.

Raidījuma otrajā daļā pētniecībai pieskarsimies no mazliet citāda neņķa, pārrunājot tik ļoti aktuālo studiju maksas tēmu, kas īpaši nozīmīga ir gan topošajiem, gan esošajiem studentiem. Sadarbībā ar Latvijas Universitātes Studentu Padomi, aktualizēsim pašreizējo virzību jautājumā par studiju maksas celšanu vairākās Latvijas Universitātes fakultātēs. Dzirdēsim LU SP nostāju un diskutēsim par potenciālajiem iznākumiem, kā arī ieguvumiem un zaudējumiem, ja studiju maksa LU fakultātēs tomēr tiktu pacelta.

Papildus informācija:

Tiks atklāts lībiešu institūts
Lībiešu kultūras, valodas un vēstures portāls
Latvijas Universitātes Studentu Padomes mājaslapa