Studijā pie Elīnas, Līnas un Annas Emīlijas attālināti ciemosies viesi no trīs Latvijas studentu un studenšu korporācijām. Agnija Lesničenaka no studentu korporācijas “Daugaviete”, kas ir vecākā studenšu korporācija Latvijā, Ieva Lazdiņa no studenšu korporācijas “Gundega”, kas ir otrā vecākā studenšu korporācija Latvijā un Mārtiņš Arājs no studentu korporācijas “Selonija”, kas ir vecākā Rīgā dibinātā latviešu studentu korporācija. Raidījumā runāsim par katru korporāciju individuāli - par to mērķiem un ikdienas darbiem. Tāpat arī kopā ieskatīsimies korporācijā ar biedra acīm - kādi ir ieguvumi studentiem, kā arī kādi ir viņu ikdienas pienākumi.

Raidījumu vada Elīna Krēmere, Līna Oliņa, Anna Emīlija Onzule.