Šajā raidījuma "Studentu Pietura" reizē iesildām 12. klases skolniekus LU tiešraidei, kurā tiks doti padomi eksāmeniem, kurus sniegs LU Humanitāro zinātņu fakultātes docente Inta Urbanoviča, matemātikā – LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes pētniece un lektore Maruta Avotiņa, vēsturē – LU absolvente un vēstures skolotāja Liene Zotova, fizikā – LU Skaitliskās modelēšanas institūta zinātniskais asistents, doktorants Ģirts Zāģeris, bioloģijā – LU Bioloģijas fakultātes absolvente, bioloģijas maģistre un pedagoģe ar 12 gadu pieredzi darbā par bioloģijas skolotāju Jūlija Plociņa-Kagaine, bet ķīmijā – LU Ķīmijas fakultātes asociētais profesors Jānis Švirksts.