Mākslas vēsturniece un kritiķe Aiga Dzalbe kopš 1999. gada regulāri publicējas Latvijas presē un interneta portālos (“Kultūras Forums”, “Studija”, “Kultūras Diena”, “Satori” u.c.), rakstot par mākslu, kā arī ir daudzu katalogu, bukletu un izstāžu anotāciju tekstu autore starptautiskas un vietējas nozīmes izstādēm. Kā Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes katedras docente labprāt dalās ar savām zināšanām uz uztur diskusiju par mākslu studentu vidū.

Aiga Dzalbe ieguvusi maģistra grādu Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Mākslas zinātnes nodaļā. Profesionālo interešu lokā ir nesenā Latvijas un tuvējo reģionu mākslas vēsture, mākslas kritika, kā arī vizuālās mākslas leksikas un terminoloģijas jautājumi. LMA maģistra programmā pasniedz kursu “Mākslas tekstu laboratorija” un organizē vieslektoru programmu “Mūsdienu mākslas kritikas problemātika Latvijā”, rosinot studentu domu apmaiņu, balstītu kritiskos un patstāvīgos spriedumos, kā arī veicinot jaunos profesionāļus aktīvi piedalīties sabiedriskās domas veidošanā.

Raidījumu vada Ieva Nagliņa.

Raidījums "Subjektīvie mērījumi" par mākslas izziņu skan LR6 LU radio NABA 95,8 FM pl. 17.00-18.00 katru otro ceturtdienu.

Raidījums top ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.