Raidījumā tēma - abstraktā glezniecība, tāpēc uz sarunu aicināti divi šī virziena pārstāvji - Daiga Krūze un Gustavs Filipsons. Katrs ar savu individuālo un savstarpēji atšķirīgo rokrakstu, viņi ir spilgti abstraktās glezniecības pārstāvji Latvijā. Abiem kopīgas vērtības ir darbs ar krāsu, laukumu un kompozīciju, kuru Daiga Krūze izpauž lielformāta gleznās ar košas, tīras krāsas triepieniem, savukārt Gustavs Filipsons strādā monumentāli un monohromi, pārsvarā izmantojot tumšu kolorītu.

Šajā raidījumā meklēsim pavisam subjektīvas atbildes uz jautājumiem: kādas ir abstraktās glezniecības priekšrocības un kas abiem māksliniekiem tuvs un nozīmīgs glezniecībā un mākslā vispār, un kāds ir mākslas vēstījums un mērķis?

Raidījumu vada Ieva Nagliņa.

Raidījums "Subjektīvie mērījumi" par mākslas izziņu skan LR6 LU radio NABA 95,8 FM pl. 17.00-18.00 katru otro ceturtdienu.

Raidījums top ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.