Dramaturģe un starpdisciplinārā māksliniece Laura Stašāne pēta un apgūst dramaturģijas paplašināto lauku un interesējas par varas mehānismu un rūpju veidu mijiedarbību, kā arī citām izpausmēm un darbībām, kas paliek nepamanītas, bet radikāli ietekmē mūsu dzīves. Līdz 2020. gadam Laura strādāja Latvijas Jaunā teātra institūtā un festivālā “Homo Novus”, kur veidoja un vadīja starptautiska un vietēja mēroga mākslas projektus.

25. novembrī ir Starptautiskā diena vardarbības izskaušanai pret sievietēm, taču Latvijā šī diena netiek plaši atzīmēta. Sperot soli pretī tēmas aktualizēšanai, raidījumā par Lauras kopdarbu ar horeogrāfi Janu Jacuku - dokumentālu, performatīvu izstādi “Lietisko pierādījumu muzejs”, kas 2020.gadā norisinājās festivāla “Homo Novus” ietvaros.

Projekta uzmanības centrā ir vardarbība ģimenē. Tas veidots par un kopā ar sievietēm, kuras to ir fiziskā vai emocionālā veidā pieredzējušas. Lai padarītu vēstījumu skaidru un nepastarpinātu, izstāde norisinājās dzīvoklī, kur lietiskie pierādījumi tika novietoti ikdienišķās vietās un situācijās, to papildinot ar sieviešu stāstu diennakts lasījumu maratonu. Pirms mēneša darboties uzsāka digitāla platforma pieradijumumuzejs.lv, kur apkopoti priekšmeti un stāsti no izstādes. Savukārt “Lietisko pierādījumu muzeji” ir bijuši arī Polijā un Igaunijā, veidojot tos kopā ar šo valstu sievietēm un viņu stāstiem.

Raidījumu vada Ieva Saulīte.

Raidījums "Subjektīvie mērījumi" par mākslas izziņu skan LR6 LU radio NABA 95,8 FM pl. 17.00-18.00 katru otro ceturtdienu.

Raidījums top ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.