Ritums Ivanovs ir Latvijā un ārvalstīs atpazīstams mākslinieks, kurš strādā galvenokārt glezniecībā un, kā redzams jaunākajā personālizstādē “Baltā gaisma” galerijā “Bastejs”, arī ar zīmējumu un tēlniecisku ciļņa formu.

Rituma Ivanova rokraksts gadu gaitā bijis diezgan nemainīgs un viengabalains - risinot dažādas tēmas, saglabājis atpazīstamību un palicis uzticīgs portretam. Kompozīcijas risinātas no vienas puses fotoreālistiski, no otras puses izmantojot impresionismam un opārtam raksturīgās krāsu spēles un optisku krāsu jaukšanas paņēmienu. Darbi lielākoties ir rāmā noskaņā, bet atkarībā no kompozīcijas dinamikas rada mierpilnas un apcerīgas jeb iekšējas spriedzes pilnas emocijas.

Raidījums "Subjektīvie mērījumi" par mākslas izziņu skan radio NABA 95,8 FM 18.00 - 19.00 katru otro sestdienu.

Raidījums top ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.