Turpinām pērn iesākto sarunu par trimdas muziku. Šoreizi būs arī intervija ar režisori Māru Pelēci par viņas video projektu Trimda Dimd.

Spēlētās dziesmas:

Mācītājs on Acid - Dziesma Spie????
Trīs no Pārdaugavas - Antiņš
Ilmārs Dzenis - Meksika
Dundurs - Flautas Tonis
Intervija ar Māra Pelēcis, trimdadimd.com
Arvīds un Mūrsitēji - Senču Ideoloģija
Alva - Svešinieki
Akacis - Iesvētības
Akacis - Tādi ir tie Rēķini
Kristaps Grasis - Mirušo Deja
Mācītājs on Acid - Nu Tatu
Ilmārs Dzenis - Dzīvīte Dzīvīte