Raidījumā viesojās grāmatas ‘’Rīgas dzīvokļu likumīgā izlaupīšana: 1944.-1949.’’ autors Vidzemes Augstskolas profesors Jānis Kalnačs. Raidījumā runājām par trimdā nonākušo un izsūtīto Rīgas iedzīvotāju mantas pārdali pirmajos padomju okupācijas gados.

Otrā pasaules kara noslēgumā aptuveni 120 000 Latvijas iedzīvotāju nonāca trimdā, bet pirmajos okupācijas gados vēl desmitiem tūkstošus Latvijas iedzīvotāju represēja padomju varas iestādes. Šo cilvēku atstātā kustamā un nekustamā manta nonāca okupācijas varas rīcībā un pirmajos pēckara gados norisinājās vērienīga tās pārdale. Tā kā daudzi no izsūtītajiem un trimdā nonākušajiem Latvijas iedzīvotājiem bija turīgi, viņu dzīves vietas bija labi iekārtotas un neatņemams to interjera elements bija vērtīgi mākslas priekšmeti. Šo procesu savā jaunajā grāmatā aplūko šīs nedēļas raidījuma viesis profesors Jānis Kalnačs.

Raidījumā pārrunājām gan starpkaru perioda dzīvokļu iekārtojumu un mākslas lomu to interjerā, gan to kas bija tās vērtības, kuras aiz sevis atstāja bēgļi un izsūtītie, gan arī to kas notika ar pašiem dzīvokļiem un tajos atstāto mantu pirmajos okupācijas gados.