Turpināsim iepriekšējā pārraidē aizsākto Sahāras reģiōna mūzikas klausīšanos. Tāpat kā pagājušajā reizē skanēs ieraksti, kurus var raksturot ar to piederību nosacītajam tuksneša blūza žanram.