Viesos Raimonds Pauls un viņa 1969.gada ierakstu restaurētājs Mārtiņš Krastiņš. Togad iznāca lielā plate un divas mazās, kas tagad apvienotas izdevumā, kur lielās 1969.gada plates materiāls pirmo reizi stereo versijā (no oriģinālajām magnetofona lentēm) ir pirmajā platē A un B pusēs, bet agrāk mazajās platītēs iekļautās dziesmas ir otrajā platē (C un D puses). Ivara Veinberga karaliski dizainētā izdevuma komplektā ietilpst arī abu plašu materiāls kompaktdiska versijā.

Informācija.