Viesos grupas Labvēlīgais Tips delegācija, lai parunātos par 1995. gada albumu "Alumīnija Cūka", ar ko tas viss sākās un aizvien turpinās jau trīsdesmit gadu.

Uldis Rudaks: "Albuma prezentācija notika Kultūras namā Karakums (bija tāds krogs/klubs) un atceros, ka toreiz uz vāciņa (ko gan diemžēl neatradu) savācu vairākus desmitus iesaistīto cilvēku sarakstu - viņu bija ārprātīgi daudz, un arī dziedāja šajā albumā ne tikai Andris Freidenfelds, bet vēl visādi, ko, tagad klausoties, pat visus neatpazīstu, ko tad lūgšu Fredim un Ģirtam Lūsim man izstāstīt."