Zinātnes vārdā viesosies asociētā profesore Baiba Trinite, Liepājas Universitātes Balss un runas izpētes laboratorijas vadītāja.

Kāpēc jāpēta balss, valoda un runa? Kā pēta balsi? Kā un kāpēc pēta skolotāju balsis? Un kordiriģentu? Kas skolēniem šķiet troksnis? Un kas klusums?

Šie jautājumi tiks šķetināti raidījumā, kuru šajā reizē vadīs Ivars Austers.