Raidījumā “Zinātnes vārdā” viesosies Rīgas Stradiņa Universitātes pasniedzējs Ivars Neiders, ar kuru pārrunāsim Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas rīkoto ekspertu konsīliju „Par Stambulas konvenciju", kas Latvijas zinātniskajā vidē radījis asas diskusijas. Pēc konsīlija slēdziena publiskošanas, kurā ieteikts atlikt konvencijas ratificēšanu, 33 Latvijas zinātnieki un pētnieki atklātā vēstulē kritizēja gan slēdziena tekstu, gan tā konstruēšanas veidu.

Kas ir eksperts? Ko saprotam ar jēdzienu ‘konsīlijs’ humanitāro un sociālo zinātņu kontekstā? Kādu iemeslu dēļ no konsīlija slēdziena norobežojas eksperti, kuri piedalījušies tā tapšanā?

Par šiem un citiem jautājumiem raidījumā savu redzējumu piedāvās RSU Humanitāro zinātņu katedras docents Ivars Neiders, kā arī savu komentāru sniegs LU Teoloģijas fakultātes dekāne Dace Balode.

Raidījums „Zinātnes vārdā” LR6 – Latvijas Universitātes radio NABA ēterā 95.8 FM iepazīstina klausītājus ar Latvijas augstskolu studējošo un dažādu zinātņu nozaru pētnieku darbiem, eksperimentiem un jaunatklājumiem. Raidījumā tiek iztaujāti topošie un esošie zinātnieki un pētnieki par viņu akadēmisko un praktisko ikdienu, stāstot par zinātnieku darbu, sasniegumiem un grūtībām visiem saprotamā un aizraujošā veidā. Raidījums skan katru otro ceturtdienu no plkst. 19.00 līdz plkst. 20.00 ar atkārtojumu katru otro svētdienu no plkst. 16.00 līdz 17.00.

Raidījumu vada Aija Fedorova un Ivars Austers.