Saruna ar Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošo pētnieci, hidrobioloģi Solvitu Strāķi.

Tiks aplūkoti sekojoši jautājumi - kas hidrobiloģija? Ko tās ietvaros pēta? Solvitai ļoti interesē aptuveni 1 mm lieli dzīvnieki - zooplanktons. Ko mēs varam iemācīties no šiem pētījumiem? Bez tam, tiks aplūkoti jautājumi par to, vai mazie jūras dzīvnieki domā, un vai viņiem ir sabiedriskā dzīve. Un par dzīvnieku ceļošanu kravas kuģos, kas maina pasaules jūru faunu.

Šoreiz raidījumu vada Ivars Austers.