Esot labi, ja augstskolās iemācās ne vien racionalitāti, bet arī citas sociāli lietderīgas prasmes, tās palīdz attīstīt sabiedrību un vairo kopējo labumu.

Kuras kompetences Latvijā augstskolās apgūst labāk, kuras sliktāk, noskaidrots Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē veiktajā daudzgadu pētījumā. Pētījuma vadītāja profesore Zanda Rubene viesosies raidījumā “Zinātnes vārdā”.

“Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības dinamika studiju periodā” pētījuma vietne.

Šajā reizē raidījumu vadīs Ivars Austers.