Saruna ar Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes profesori Unu Riekstiņu.

Una savos nozīmīgākajos pētījumos cenšas saprast cilvēku šūnas. Kas ir šūna? Kas ir cilmes šūna? Kas ir ideāls šūnu pētījums? Kurp virzās šūnu pētījumi? Ētika medicīnas pētījumos. Vai svarīgi studēt ārzemēs?

Šos jautājums (un vēl citus) uzdeva Ivars Austers, Una Riekstiņa atbildēja. Klausieties!