Kāda būs no CO2 brīvā nākotnes enerģija? Kā latvieši palīdz pie tās tikt? Ar ko kodolsintēze atšķiras no kodoldalīšanās? Vai jomas eksperti ieteiktu šobrīd viesoties Černobiļā? Kas ir melnā matērija un Hiksa bozons? Kādos veidos mēs imitējam uz saules notiekošos procesus uz zemes? Ko tieši latviešu IT eksperti dara CERN?

Par šiem un citiem jautājumiem runāsim ar Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta direktora vietnieku zinātņu jomā, Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidentu Andri Šternbergu.

Raidījumu vada Ieva Siliņa.               

Mūzika:

Bērnības Milicija - 1986
Sun Ra & His Arkestra - Nuclear War