Viesos Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro zinātņu fakultātes profesore Lidija Leikuma. Saruna būs veltīta latviešu valodas izlokšņu un dialektu daudzveidībai, nupat publicētajam izdevumam „Latviešu valodas izlokšņu paraugi“ un tam, kāpēc nevajag no šīs daudzveidības izvairīties.

Buļba, tupenis, pampālis, rācenis, pentupelis, topulis – katram no mums būs savs ierastais vārds, kādā dēvēt kartupeļus, taču šis ir tikai viens no piemēriem, kas atklāj, cik bagāta ir izloksnēs un dialektos balstītā latviešu valoda. LU Humanitāro zinātņu fakultātes zinātniskais darbs nu ir rezultējies jaunā izdevumā “Latviešu valodas izlokšņu paraugi”, kas tiks prezentēts 11. novembrī ikgadējo Dialektoloģijas lasījumu laikā. Tas ir pasākums, kas notiek kopš 1996. gada rudens un ir veltīts izcilajai latviešu valodas vēstures pētniecei, dialektoloģijas kā valodniecības disciplīnas iedibinātājai, LU prof. Martai Rudzītei. Par šīm un citām aktualitātēm vairāk stāstīsim sarunā ar šīs nedēļas raidījuma viesi, prof. Lidiju Leikumu.

Raidījumu vadīs Aija Fedorova.

Raidījums „Zinātnes vārdā” radio NABA ēterā 95.8 FM iepazīstina klausītājus ar Latvijas augstskolu studējošo un dažādu zinātņu nozaru pētnieku darbiem, eksperimentiem un jaunatklājumiem. Raidījumā tiek iztaujāti topošie un esošie zinātnieki un pētnieki par viņu akadēmisko un praktisko ikdienu, mēģinot runāt par zinātnieku darbu, sasniegumiem un grūtībām visiem saprotamā un aizraujošā veidā. Raidījums skan otrdienās no plkst. 19.00 līdz plkst. 20.00 ar atkārtojumu svētdienās no plkst. 16.00 - 17.00 arī pieci.lv FM viļņos.