Saskaņā ar OECD datiem (2018), vidēji katra piektā sieviete sasniedz 45 gadu vecumu bez bērniem. Vai tam pamatā ir vēlme pēc vieglākas dzīves vai medicīniski iemesli? Kur vērsties pēc atbalsta negribētas bezbērnotības gadījumā? Kā bērnu neesamība ietekmē cilvēku sociālo dzīvi un attiecības? Kādus iekļaujošus motivācijas rīkus izmanto ārzemēs? Kas ir dažādības aplis? Kā atšķiras sabiedrības attieksme pret bezbērnotību dažādos reģionos? Kāpēc zinātnieku vidū bieži sastopama negribēta bezbērnotība?

Par šiem un citiem ar bezbērnotību saistītiem jautājumiem runāsim ar dažādības eksperti, doktora zinātniskā grāda kandidāti ekonomikā un uzņēmējdarbībā Vitu Stiģi-Škuškovniku.

Raidījumu vada Ieva Siliņa.