Radio NABA zinātnes aktualitātēm veltītajā raidījumā “Zinātnes vārdā” dzirdama saruna ar jauno LU Bioloģijas fakultātes dekānu, asociēto profesoru Didzi Elfertu.

Šonedēļ LU Senāta sēdē par LU Bioloģijas fakultātes jauno dekānu apstiprināts asociētais profesors Didzis Elferts, kura pētnieciskās intereses pamatā saistītas ar dendroklimatoloģiju un datu analīzi. Raidījumā “Zinātnes vārdā” tiks sniegts ieskats jaunā dekāna pētnieciskajās interesēs un plānos attiecībā uz turpmāko fakultātes darbību, kā arī pārrunāta pašreizējā situācija zinātnes komunikācijā Latvijā un bioloģijas studentu iespējas darba tirgū.

Dekāna pilnvaras Didzis Elferts pārņems no asociētā profesora Nila Rostoka, kuram šogad beidzas otrais pilnvaru termiņš. Raidījuma “Zinātnes vārdā” veidotāji saka lielu paldies Rostoka kungam par līdzšinējo sadarbību un atsaucību fakultātes pētnieciskā darba popularizēšanā.

Raidījums „Zinātnes vārdā” LR6 – Latvijas Universitātes radio NABA ēterā 95.8 FM iepazīstina klausītājus ar Latvijas augstskolu studējošo un dažādu zinātņu nozaru pētnieku darbiem, eksperimentiem un jaunatklājumiem. Raidījumā tiek iztaujāti topošie un esošie zinātnieki un pētnieki par viņu akadēmisko un praktisko ikdienu, stāstot par zinātnieku darbu, sasniegumiem un grūtībām visiem saprotamā un aizraujošā veidā. Raidījums skan katru otro ceturtdienu no plkst. 19.00 līdz plkst. 20.00 ar atkārtojumu katru otro svētdienu no plkst. 16.00 līdz 17.00. Raidījumu vada Aija Fedorova un Ivars Austers.