Viesos Latvijas Universitātes rektora amata kandidāti - esošais rektors profesors Indriķis Muižnieks un Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns un profesors Gundars Bērziņš.

Sarunu ar abiem kandidātiem vada Ivars Austers un Mārtiņš Kaprāns.

Apskatītie jautājumi:

- Iepazīšanās. Kas ir labākais otra programmā? Kas ir sliktākais otra programmā? Nedaudz laika otra viedokļa komentēšanai.

- Kāpēc Jūs gribat būt rektors?

- Kā Jūs vērtējat paaudžu nomaiņu Latvijas Universitātes personālā? Vai un kā Jūs to domājat veicināt nākamajos gados?

- Kā LU domā pārvarēt ES finansējuma „bedres”, kas varētu veidoties Latvijas zinātnē tuvāko gadu laikā?

- „Dzelžus un ēkas esam sagādājuši, tikai par cilvēkiem esam aizmirsuši” – kādas ir Jūsu domas par šādu „tautas vērtējumu” attiecībā uz LU pēdējās desmitgades sasniegumiem?

- Cik „sver” LU administratīvais aparāts? Vai LU administratīvais aparāts ir atbilstošs mūsdienīgas zinātniskās institūcijas pārvaldībai?

- Kā vērtējat LU mācībspēku kvalitāti? Kāda ir Jūsu stratēģija attiecībā uz mācībspēku kvalitātes paaugstināšanu?

- Kā Jums šķiet, cik apmierināti ar studiju kvalitāti ir pašreizējie LU studenti?

- Radio NABA tēmas: Kas ir Dambis? Kas ir Hadrons? Kas ir Baloži? Kādi jābūt Dabai, lai tā būtu Laba?