Viesos Inga Pudža, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta CFI EXAFS spektroskopijas laboratorijas pētniece.

Saruna par to, kā sinhrotronais starojums ļauj saprast volframātu un molibdātu struktūru, un ko ar šo sapratni iesākt. Un par fiziķa domāšanu kā tādu – kāda tā ir, un kā tie, kas nav studējuši fiziku, kaut nedaudz spēj domāt kā fiziķi.

Raidījumu vada Ivars Austers.