Mikroskopiskā līmenī eksperimentējot ar dažādu vielu plūsmām un to mijiedarbību, var ietekmēt fizikālo un bioloģisko procesu ritējumu un pakļaut to sev nepieciešamiem mērķiem. Šādi eksperimenti ir Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes pētnieka Guntara Kitenberga ikdiena.

Raidījumā „Zinātnes vārdā” Guntars stāsta par savu starptautisko pieredzi, mācoties un veicot pētījumus Francijā. Viņš vairākkārt uzsver, ka jaunam zinātniekam Latvija dod daudzas iespējas, tādēļ "nav pamata kompleksot". Sevi puspajokam saukdams par mikroplūsmu vārdotāju, Guntars cer, ka viņa pētījumu rezultāti vienu dienu palīdzēs labāk medicīnā izmantot cilmes šūnas, kā arī pavērs iespējas citos laukos.

Raidījumu vada Mārtiņš Kaprāns.