Kā ieviest spēles elementus mācot, piemēram, trigonometriskās funkcijas?
Kas vispār ir spēliskošana?
Kāpēc tā pēdējā desmitgadē kļūst aizvien populārāka?
Un, vai spēliskošana ir izmantojama arī ārpus skolas klasēm?

Saruna ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes tūlīt jau izglītības zinātņu doktori Santu Dreimani.