Ciemos Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs profesors Jurģis Šķilters.

Ar Jurģi vienmēr ir prieks runāt. Šoreiz mūsu saruna par to, kā un kāpēc radās kognitīvās zinātnes, kā tās atšķiras (vai neatšķiras) no, piemēram, psiholoģijas, kur arī pēta izziņas fenomenus. Un, pats galvenais, par Jurģa pētījumiem telpas uztverē. Un par lielisku konferenču un simpoziju organizēšanu.

Šajā reizē raidījumu vada Ivars Austers.