Mūsu ikdienas dzīve ir ieausta valodā, kuru veido teksti un šajos tekstos iekodētās emocijas, tēli un daudzveidīgu nozīmju slāņi. Valodas jeb lingvistiskā ainava jau vairākus gadus atrodas Latvijas Universitātes pētnieces sociolingvistes Solvitas Pošeiko pētniecisko interešu centrā. Ielu nosaukumi, uzņēmumu izkārtnes, grafiti – šie ir tikai daži piemēri, kurus S. Pošeiko fotografē un analizē vēsturiskā perspektīvā, lai saprastu, kā lingvistiskajā ainavā atbalsojas sociālās un kulturālās pārmaiņas Latvijas un citu valstu pilsētās.

Raidījumā „Zinātnes vārdā” LU pētniece stāsta gan par lingvistiskās ainavas izpētes rezultātiem un to praktisko pielietojumu, gan par valodas pārvaldības problēmām.

Raidījumu vada Mārtiņš Kaprāns.