Šajā raidījumā: saruna ar Edvardu Siliņu par Akvarīga - zivju un rāpuļu glābšanas centru un patvērumu. Par to, kā pie viņiem nonākuši dažādi pamestie akvārijos turētie dzīvnieki, kā par viņiem pareizāk rūpēties, kādi ir izplatītākie mīti un pārpratumi par zivīm, kādi ir interesantākie jaunie atklājumi par viņu spējām (un pat rakstura iezīmēm!) un par pārmaiņām sabiedrības attieksmē pret zivīm un viņu aizsardzību.

Spēlētā mūzika:

19 gadi pirms sākuma - Niknie zvēri (1989)
Jack Conte - Make the Grade (2011)
Adam Young - Hoist Sail (2016)
Steffan Argus - Ship in a Bottle (2017)
Tūkstoš Ceļi - Kiosks (2021)
Dead Can Dance - Bird (1993)