10. decembri atzīmē kā dienu visu Zemes iedzīvotāju tiesībām.

Sākotnēji šajā datumā atzīmēja Starptautisko Cilvēktiesību dienu. 1948. gadā Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) pieņēma Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, pasludinot, ka visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi savā cieņā un tiesībās. Tam par iemeslu lielā mērā bija cerība, ka tas palīdzēs neatkārtoties Otrā pasaules kara un koncentrācijas nometņu šausmām. Tikai skaidri atzīstot ikviena cilvēka fundamentālas tiesības, varētu izvairīties no līdzīgām traģēdijām nākotnē. ANO pasludināja, ka visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi savā cieņā un tiesībās - tas ir pamats brīvībai, taisnīgumam un mieram visā pasaulē.

Vēlāk dažādas organizācijas, biedrības un dzīvnieku aizstāvji aicināja paplašināt šīs dienas nozīmi uz visiem mūsu planētas iemītniekiem, atzīmējot 10. decembri arī kā Starptautisko Dzīvnieku tiesību dienu. Jo cilvēki ir viena no dzīvnieku sugām, savukārt miljardiem sajūtošu būtņu, kas lielā mērā līdzinās mums, ik gadu kļūst par cilvēces upuriem. Neaptverams daudzums kaķu un suņu, govju un cūku, vistu, aitu, trušu, zivju, kazu, zirgu, peļu, tītaru, kamieļu un visdažādāko jūras iemītnieku katru gadu cieš un mirst cilvēku rokās, lai gan tā varētu nebūt.

Šī diena tiek atzīmēta kā atgādinājums sabiedrībai par to, ka brīvība, taisnīgums un cieņa attiecas uz IKVIENU jūtošu būtni, kas vairās no ciešanām un cīnās par savu dzīvību. Neatkarīgi no ādas krāsas, dzimuma vai sugas piederības.