2.februārī pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā Murmuļu un Mitrāju diena., bet Latvijā - Sveču un Vēja diena.
Par to visu - sestdienas rītā 10.00.
Mūzika - pārsvarā par Murmuļiem (gan augšvācu, gan amerikāņu "Groundhog Day"), bet būs arī dziesmas par svecēm, mitrājiem un vēju. Arī stāsti.