Raidījums par godu Mārtiņdienai.

Īpašie viesi:
Mārtiņš Gricmanis
Mārtiņš Gūža
Mārtiņš Rītiņš
Mārtiņš Purvēns
Mārtiņš Strods
Mārtiņš Korsietis
Mārtiņš Bērziņš
un Mārtiņš Luters Kings Juniors.

Raidījumu veido Roberts Gobziņš.