Raidījums veltīts Eduardam Vārda dienā. Un Pļaviņu Mākslas skolai, sakarā ar izlaidumu.
Skan Veidenbauma dzejas lasījumi un dziedājumi (arī igauņu valodā).
Īpašie viesi - Smiļģis, Švāns un Sniegs.