Stāsta pats jubilārs. Mūzika - 90% Raimonda Paula kompozīcijas.