Tuvojas noslēgumam mācību gads. Daudziem tagad ir skaidrs, ar ko atšķiras pārtikas paka no pārtikas veikala dāvanu kartes.

Šajā raidījumā skanēs pārtikas paku aptaujas anketas lasījums Google Balss izpildījumā. To papildinās muzikāli komentāri.

(Latvijas Lauksaimniecības universitātes pētnieki projekta “Izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojuma pārstrukturizācija epidemioloģiskās krīzes apstākļos” ietvarā vēlas apzināt un apkopot skolēnu vecāku viedokli par saņemtā ēdināšanas pakalpojuma (pārtikas pakas, ēdiens līdzņemšanai u.c.) saturu, piegādes principiem, gaidām un vēlmēm. Ar iegūtajiem rezultātiem tiks iepazīstināti skolu ēdināšanas pakalpojuma sniedzēji, lai visiem kopā izdotos pilnveidot šo pakalpojumu un skolēnus nodrošinātu ar atbilstošām, siltām pusdienām attālināto mācību laikā.)