Jau par tradīciju kļuvušais ZB Klusās Sestdienas raidījums.
Visu stundu dzirdamas klusas dabas skaņas - strauts, kukaiņi, putni un vardes.
Ik pa brīdim ieskanas kāds skaļāks dzīvnieks, uz ko diktora balss čukstus aizrāda: "Kuš! Netrokšņojiet! Ir taču Klusā Sestdiena!"