• Ceturtdiena, 2021. gada 13. maijs
 • Vārda diena: Ira, Iraīda, Irēna, Irina
LSM Bērnistaba

Latvijas Radio reklāmas raidlaika cenas un garuma koeficienti no 2020.gada 1.janvāra

 

LR1 Laika zona

Audioreklāma

EUR/sek

Sludinājumi

EUR/vārds

6:00 – 9:59

1,60€

1,00€

10:00 – 14:59

1,30€

0,75€

15:00 – 20:59

0,80€

0,50€

 

LR2 Laika zona

Audioreklāma

EUR/sek

 

Sludinājumi

EUR/vārds

6:00 – 9:59

2,00€

 

10:00 – 13:59

1,80€

 

1,10€

14:00 – 17:59

1,65€

 

18:00 – 21:59

0,90€

 
 

LR3 Laika zona

Audioreklāma

EUR/sek

Sludinājumi

EUR/vārds

00:00 – 24:00

0,30€

0,20€

 

 

 

LR4 Laika zona

Audioreklāma

EUR/sek

Sludinājumi

EUR/vārds

6:00 – 10:59

0,85€

0,55€

11:00 – 14:59

0,65€

0,40€

15:00 – 20:59

0,35€

0,20€

 • Reklāmas klipa cena tiek aprēķināta, reizinot attiecīgā kanāla konkrētās laika zonas cenu par sekundi ar atbilstošo reklāmas klipa aprēķina soli, pēc tam piemērojot atbilstošo garuma koeficientu.
 • Reklāmas cenai brīvdienām, tas ir, sestdienām un svētdienām tiek piemērots koeficients 0,7.
 • Piemaksa par pirmo un pēdējo pozīciju reklāmas blokā ir 10%.
 • Piemaksa par specpozīciju jeb tādu pozīciju, kas tiek izveidota pēc pieprasījuma un no jauna, ir 15%.
 • Politiskajai reklāmai netiek piemēroti garuma koeficienti un atlaides.

 

Reklāmas garuma koeficients (spēkā no 01.01.2020.)

 

Aprēķina solis

Klipa garums

Garuma koeficients

5 sek.

līdz 5 sek.

1,20

10 sek

6- 10 sek

1,20

15 sek

11- 15 sek

1,20

20 sek

16-20 sek

1,20

25 sek

21- 25 sek

1,00

30 sek

26- 30 sek

1,00

35 sek

31- 35 sek

1,00

45 sek

36- 45 sek

0,80

60 sek

46- 60 sek

0,80

75 sek

61- 75 sek

0,60

90 sek. un vairāk

76- 90 sek

0,60

Ilgstošo reklāmu (virs 90 sek.) aprēķināšanai tiek piemērots solis 10 sek.

 

Konkursi

 

Kanāls

Laika josla

Cena par vienu konkursa izplatīšanas reizi, EUR bez PVN

Cena par 5 darbadienām (konkursa izplatīšana 5 dienas pa 1 reizei dienā), EUR bez PVN

Cena nedēļai (konkursa izplatīšana 7 dienas pa 1 reizei dienā), EUR bez PVN

LR1

06:00-18:59

150

525

630

LR2

06:00-18:59

200

700

840

LR3

06:00-18:59

50

175

210

LR4

06:59-18:59

70

245

295

 

 • Konkursa ilgums vienā reizē ir līdz 3 minūtēm.
 • Sadarbības partnerim ir jānodrošina konkursa balvas.
 • Konkursa ietvaros tiek minēts partneris gan konkursa pieteikumā, gan atteikumā.
 • Konkursa saturam jāatspoguļo reklāmdevēja darbības joma vai konkursa balva.

 

 

Reklāmas raidlaika izmantošanas cenu atlaides esošajiem un jaunajiem klientiem

 

Apjoma atlaides %

Atlaides, ja 12 mēnešu kopējā summa bez PVN pirms atlaides piemērošanas ir šādā apjomā, EUR

4%

780 - 1600

7%

1601 - 2700

10%

2701 - 4200

12%

4201 - 6100

14%

6101 - 8300

16%

8301 - 10900

18%

10901 - 13900

20%

13901 - 17500

22%

17501 - 21700

24%

21701 - 26500

26%

26501 - 31900

28%

31901 - 38500

30%

38501 - 47000

32%

47001 - 57500

34%

57501 - 70500

36%

70501 - 85500

38%

85501 un vairāk

 

Jauniem klientiem, kuri nav izvietojuši reklāmu pēdējo 12 mēnešu laikā, pirmajam pasūtījumam tiek piemērota sākuma atlaide 20% apjomā. Turpmākajiem pasūtījumiem var tikt piemērota papildu atlaide 15% procentpunktu apmērā.

 


Atlaides sludinājumiem par atkārtojumu un/vai pēc sludinājuma tematikas

 

Sludinājuma apjoms/tematika

Atlaide

Par sludinājuma izvietošanu no 10 līdz 19 reizēm

10%

Par sludinājuma izvietošanu 20 un vairāk reižu

15%

Tematika sasaucas ar sabiedriskā pasūtījuma vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu, piem., veicina izglītības un zināšanu izplatību, bērnu un jauniešu aktivitātes, radošumu, tradīciju pratību, kā arī veicina kultūras, mākslas, izglītības, zinātnes, sporta, bērnu un pusaudžu aktivitātes, kas tiek īstenotas īpaši atbalstāmās teritorijās (netiek attiecināts Rīgas plānošanas reģions un Latvijas pilsētas, kur reģistrēto iedzīvotāju skaits ir virs 30,000)

30%

 

Atlaides par sludinājumu atkārtojuma reizēm un tematiku nesummējas. Tāpat tās nesummējas ar apjoma atlaidēm. Izvietojot sludinājumu klients var izvēlēties vienu atlaidi.

 

 

Īpašais piedāvājums mikro un mazajiem uzņēmumiem (MMU) 2020. gadā

 

Lai MMU uzņēmums kvalificētos īpašam piedāvājumam, tā darbinieku skaits nevar būt lielāks par 50 un apgrozījums iepriekšējā kalendārajā gadā nedrīkst pārsniegt 200 000 EUR*.

Reklāmas apjoms tiek ierobežots, nosakot kopējās līguma summas griestus 10 000 EUR apmērā atlaides piemērošanas, neieskaitot PVN.

 

Atlaide %

Atlaides, ja 12 mēnešu summa bez PVN pirms atlaides piemērošanas, paredzēta šādā apjomā EUR

30%

700 - 1500

35%

1501-3000

40%

3001-5000

45%

5001-7500

50%

7501-10000

 

*Nosacījumi balstīti uz Eiropas Komisijas (EK) Regulas Nr.651/2014 noteiktajām MVU kategorijām valsts un cita atbalsta saņemšanai, kā arī izmantojot jaunākos EK ieteikumus 96/280/EK un citas vadlīnijas.

 

 

 

Speciālas un papildu atlaides reklāmai

 

 • Ja reklamētais produkts sasaucas ar sabiedriskā pasūtījuma vadlīnijās noteiktajiem mērķiem (piem., izglītību, bērnu un jauniešu iesaisti, tradīciju pratību u.c.) papildu atlaide 10% procentpunktu apmērā.
 • Reklāmai, kas tiek izvietota sponsorēšanas periodā - papildu atlaide 10% procentpunktu apmērā, ja reklāmdevējs ir 1 raidījuma sponsors, vai 15% procentpunkti – ja ir vismaz divu raidījumu sponsors.

 

Raidījumu sponsorēšanas piedāvājumi un atlaides

 

 • Sponsorējamo raidījumu saraksts un cenas tiek noteiktas un aktualizētas saskaņā ar kanālu programmu un raidījuma skanēšanas laiku, biežumu un sponsorēšanas termiņu. Aktuālais saraksts tiek publicēts Latvijas Radio mājaslapā sadaļā “Sponsorēšana”.
 • Sponsors tiek pieminēts raidījuma pieteikumā un atteikumā. Sponsora atsauce tiek izvietota saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu.

 

Atlaižu piemērošanas kārtība

 

 • Atlaides tiek rēķinātas pakāpeniski šādā secībā:
  1. Apjoma atlaide;
  2. Piemērotas papildu atlaides procentpunkti noteiktajos gadījumos (piem., par atbilstību sabiedriskā pasūtījuma tematikai, par vienlaicīgu reklāmas izvietošanu un raidījumu sponsorēšanu), kas tiek summētas ar apjoma atlaidi;
  3. Priekšapmaksas atlaide
 • Atlaides netiek piemērotas politiskās reklāmas izvietošanai, kā arī maiņas (bartera) darījumiem.

 

 

Reklāmas klips

 

 • Cena par reklāmas klipa līdz 30 sekundēm izgatavošanu Latvijas Radio klientam ir noteikta 100 EUR+PVN.
 • Radio var piemērot uzcenojumu par reklāmas klipa izgatavošanas sarežģītību, piemēram, dažādi foni, skaņu efekti, sarežģīti teksti u.c., līdz 100% no reklāmas klipa izgatavošanas cenas.
 • Ja klients vēlas, lai reklāmas klipu ierunā klienta izvēlēta persona, tad reklāmas klipa izmaksas rēķina pēc šādas formulas: reklāmas klipa izgatavošanas cena atbilstoši tā sarežģītībai un honorārs (bruto) - pēc vienošanās ar piesaistīto personu.