Latvijas Ārstu biedrības “Gada balvas medicīnā 2016” nominācijā “Gada docētājs medicīnā” uzvarējis Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes prodekāns, Internās medicīnas katedras profesors, kardiologs Gustavs Latkovskis.

Gustavs Latkonskis ir vispusīgam speciālistam kardioloģijas apakšnozarēs un zinātniekam, kas globālā līmenī pēta medicīnas ģenētikas un preventīvās kardioloģijas jautājumus.

Citas ziņas dienas apskatā:

Izglītība. Zinātne. Vide

  • Notiks LU un LNB diskusija "Starp glorifikāciju un klusumu";
  • Notiks starptautiskā konference “Vācu valoda Baltijas jūras reģionā";
  • LU Fizikas un matemātikas fakultātes pētnieku atklājumi magnētisko stīgu modelēšanā paver jaunas iespējas to izmantošanai mikroierīcēs.

Kultūra

  • Galerijā „427“ lietuviešu mākslinieka Viteņa Buroka (Vytenis Burokas) projekts „Alus metafizika. Virtuve“;
  • Gallery Park Hotel tēlnieka Gļeba Panteļejeva  izstāde “Kur Tu to ņēmi?”;
  • Kino vakars Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā ciklā “Nāvīgi interesantas sarunas”;
  • ĢIT Kristīnes Brīniņas monoizrādE “I am a really shy person” 21. un 24. februārī.