Raidījumā viesojās Latvijas Muzeju biedrības (LMB) jaunā valdes priekšsēdētāja Zane Grīnvalde no Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja.

Lielākā Latvijas muzejus vienojošā organizācija ieguvusi jaunu valdes priekšsēdētāju, savukārt jaunais biedrības valdes sastāvs ir apliecinājums nepārprotamajai reģionālo muzeju ieinteresētībai nozarei būtisku jautājumu risināšanā. Līdzās tradicionālajiem pasākumiem kā "Muzeju diena" un LMB Gada balva "Zelta puteklis", viens no lielākajiem izaicinājumiem turpmāko divu gadu garumā būs saistīts ar muzeju iesaistīšanos valsts simtgades svinību norisēs, bet jau šajā vasarā notiks LMB iniciēta akcija "Apceļo Latvijas muzejus", kurā lielie muzeji atbalstīts mazos un kuras mērķis ir mazo un sezonālo muzeju atpazīstamības veicināšana. Līdzās tam joprojām turpinās darbs pie LMB mājaslapas pilnveides un iekšējās komunikācijas veicināšanas. Sarunā ar Zani Grīnvaldi pievērsāmies gan viņas pieredzei darbā Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā, pagājušajā gadā paveiktajam, gan citām LMB aktualitātēm.