Ik pa laikam Latvijas kultūras vidē uzvirmo sarunas par vajadzību pēc jaunām un interesantām idejām, vai dažkārt pat to trūkumu. Jaunu zināšanu radīšana akadēmiskajā laukā arī, savukārt, bijis plaši apspriests temats, veidojot un ieviešot jaunus izglītības modeļus. Šobrīd Latvija ierindojas vienā no pēdējām vietām Eiropā, piemēram, pēc doktorantu skaita, kas būtiski ietekmē gan zināšanu radīšanu, gan arī iespējas izglītot jaunus domātājus.

“Es domāju, ka mums ir liels potenciāls, bet to īstenot mēs tikai mācāmies,”

saka raidījuma viesis Igors Gubenko, filozofs un publicists, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes docents, kā arī Satori.lv redaktors un mākslas izstāžu kurators, tostarp Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā apskatāmajai izstādei “Iekāres vārdā”.

Sarunā par jaunu ideju iespējām un izaicinājumiem Latvijā runājam gan par to, kāda ir saikne starp zinātni un kultūru, gan par daudzveidīgu un reizēm sarežģītu ideju aktualizāciju radošajās sfērās.

Mūzika:

1. Beth Gibbons - Beyond The Sun
2. Meredith Monk - Pavement Steps