Kad kādu sveicina, izsaka pacilātu noskaņojumu vai vēlas uzmundrināt, mēs dzirdam - Irie! Tā ir nozīmīga emocionālās atpazīšanas idioma Jamaikā un regeja kultūrā. Tad, pirmkārt, klausāmies dziesmas ar Irie. Otrkārt, pievēršamies I-dentitātei, jeb, precīzāk, rasta kopienā jaundarinātam personu vietniekvārdam I&I. Valoda darina mūs, apvieno un pretnostata. Rastas ieviesuši jaunu lingvistisku kopības izteikšanas formu, kur “Es-un-Es” atkarībā no konteksta var nozīmēt gan mani pašu, gan tevi un mūs. Un to bieži sastopam regeja dziedājumos, ar ko es-un-es dalāmies raidījumā. Visbeidzot, ar Irie gaisā piesakām regeja viesus Labadabā - arī uz I.