Pēc ‘Ķēniņu regeja’ nākamās Dabaskata koordinātes ir starp Lamb un Lion - regejs pakļāvīgais, šķīstais un cēlais, kareivīgais. Tas ir saklausāms gan Mārleja ikoniskajā dziesmā "Iron Lion Zion", gan Etiopijas imperatora titulā, kas ietver "Conquering Lion of the Tribe of Judah". Tā ir reference uz Grāmatu, ko Rastas šķirsta savos 'reasoning' pasākumos, īpaši Atklāsmes grāmatā 5.nodaļa:
“4) Un es gauži raudāju, ka neviens nav atrasts cienīgs atvērt grāmatu un tanī ieskatīties. 5) Te viens no vecajiem saka man: "Neraudi! Redzi, uzvarējis ir lauva no Jūdas cilts, Dāvida sakne, lai atvērtu grāmatu un tās septiņus zīmogus." 6) Un es redzēju goda krēslā, četru dzīvo būtņu un vecajo vidū stāvam Jēru, kā nokautu, ar septiņiem ragiem un septiņām acīm, kas ir septiņi Dieva gari, izsūtīti pa visu pasauli. 7) Viņš nāca un saņēma grāmatu no Tā labās rokas, kas sēd goda krēslā.”

Bet viss jau tiek darīts, lai realizētu rasta Livity principu – Dža doto dzīvības spēku. Ar Livity ielīgosim ‘Marijas un Huana’ nedēļu. Par to arī, kā vienmēr, dziesmas.