“Rasta alfabētā” Krums un Edis nonāk pie mulsinošā burta "x". Kādas ar rastamaniem vai ar regeju saistāmas jēgvienības mēs atrodam uz X? Daudz nav, drīzāk rodas asociācijas, jautājumi. Kas bija Malcom X? Kāda tauta sauca savu tēvzemi Xaymaca? Jautājumi var būt daudz, bet daži ir aktuāli tieši raidījuma skanēšanas laikā. Kurš radīja dub mūziku? Vai vērts pretendēt uz reggae Grammy? Bet ne jautājumu dēļ pastāv Dabaskats, mēs meklējam vibrācijas, kas savienos Dzintarkrastu ar Melno krastu, un regejs būs atbilde uz vēl neuzdotiem jautājumiem.