Raidījums Fono-grāfs regulāri apceļo dzimtās āres, lai pētītu nozīmīgu cilvēkumu devumu Latvijas kultūrai.

Ņemot vērā, ka dažāda veida gara terapijas iegūst arvien lielāku popularitāti, raidījuma vadītāji atgriezās Dundagā (iepriekš tika pētīts leģendārais Krokodils Dandijs), kur, iespējams, ir meklējamas latviešu terapijas sākotne. Šajā pilsētā netālu no leģendāra avotiņa ar dziednieciskām īpašībām ilgu laiku strādāja Juris Bārs (1808-1879), kurš bija viens no nozīmīgākajiem latviešu valodniekiem un arī ārstiem. Antons Birkerts Bāru raksturoja sekojoši: “Bārs darbojies latvju kultūras labā kā zinātnieks mūsu valodas laukā, kā tautas garīgās kultūras sekmētājs un pamirdz arī kā dzejnieks.” Raidījums pievērsīsies jautājumam, vai ārstniecība un valodas kopšana ir savā starpa saistītas nodarbes?

Viens no Fono-grāfa vadītājiem ir devies uz Grieķiju - filozofijas dzimteni. Tāpēc klausītājiem būs iespējams tiešraidē no filozofijas dzimtenes noklausīties pārdomas arī par plašākiem filozofijas un terapijas jautājumiem.