2024.gada 5. martā plkst. 19.00 Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) teātra mājā “Zirgu pasts” notika LKA docenta Andreja Baloža, Elgas Freibergas un Ievas Lapinskas monogrāfijas “Pauls Jurevičs – filozofija un dzīves restaurācija” atvēršanas pasākums.

Monogrāfija tapusi vairāk nekā desmit gadu garumā, bet divas līdzautores – Elga Freiberga un Ieva Lapinska – manuskripta gatavošanas laikā pāragri devušās mūžībā.

Grāmata veltīta ievērojamam 20. gadsimta latviešu domātājam un kultūras darbiniekam. Pauls Jurevičs (1891–1981) starpkaru periodā bija Latvijas Universitātes (LU) profesors, starptautiski atzīts un publiski atpazīstams intelektuālis un esejists, bet trimdas laikā ražīgs autors un pasaules malās izkaisītās latviešu emigrantu kopienas cienīts domātājs un rakstnieks. Jureviča devums Latvijas intelektuālajā vēsturē ir grūti pārvērtējams – viņš ir stāvējis pie Latvijas akadēmiskās filozofijas šūpuļa, sniedzis nozīmīgu ieguldījumu filozofiskās terminoloģijas izstrādei latviešu valodā.

Jureviča intelektuālais mantojums parasti tiek saistīts ar ieguldījumu trīs Latvijas filozofijā nozīmīgās jomās: ievērojamā 20.gs. pirmās puses franču filozofa Anrī Bergsona studijas, pētījumi kultūrfilozofijā par visdažādākajiem jautājumiem un nacionālā problemātika, kas caurvij Jureviča darbus no Latvijas brīvvalsts laikiem līdz pat trimdas pārdomām.

Raidījumā pievērsīsimies mazāk zināmām epizodēm Latvijas ideju vēsturē ar Jureviča un citu zīmīgu personu līdzdalību, aplūkosim latviešu filozofa neredzamās ietekmes uz Eiropas prātiem, kā arī viņa klātbūtni mūsdienu intelektuālajā telpā.

Raidījums top ar VKKF atbalstu.