1940. gada 17. maijā K. Ulmaņa vadībā nolēma piešķirt ārkārtējās pilnvaras Latvijas sūtnim Lielbritānijā Kārlim Zariņam un Latvijas sūtnim Amerikas Savienotajās Valstīs Alfrēdam Bilmanim. Šim dokumenta bija svarīga nozīme valsts ārpolitikā, bet tām ir arī sava priekšvēsture. Raidījuma laikā tiks aplūkota Latvijas ārpolitikas stratēģija, iekšpolitikas nostāja un pilnvaru statuss.

Raidījumā izmantoti Latvijas Okupācijas muzeja 2023. gada 17. maija vēsturnieku kolokvija audioierakstu fragmenti.